Απογευματινά

Εργαστήρια

Απογευματινά Εργαστήρια

Δημιουργική Απασχόληση με Θεματικές Δραστηριότητες

Τα απογευματινά εργαστήρια λειτουργούν συμπληρωματικά στο Βασικό πρόγραμμα κάθε μέρα από τις 15.00 έως τις 17.00 εκτός Παρασκευής και είναι προαιρετικά.

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δημιουργικής απασχόλησης και οι οποίες κάθε χρόνο επιλέγονται και διαμορφώνονται σύμφωνα με την συμμετοχή των παιδιών.

Δραστηριότητες και Παιχνίδι

Απογευματινά Εργαστήρια
Απογευματινά Εργαστήρια

Περιλαμβάνουν διάφορες θεματικές δραστηριότητες όπως:

Θεατρικό παιχνίδι * Play group Αγγλικών * Μουσειολογία * Ζωγραφική * Τεχνολογία * Κατασκευές * Πειράματα * Φιλαναγνωσία