Μαίρη Πόππινς

Ο Σταθμός μας

Ποιοτική εκπαίδευση σε Περιβάλλον φροντίδας

Μαίρη Πόππινς - Εκπαιδευτικά προγράμματα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του σταθμού μας εφαρμόζεται ένας συνδυασμός παιδαγωγικών μεθόδων από τις έμπειρες παιδαγωγούς…

Μαίρη Πόππινς - Αγγλόφωνα και Γαλλόφωνα Τμήματα
Ξενόφωνα τμήματα
Στο «Μαίρη Πόππινς» λειτουργούν Αγγλόφωνα και Γαλλόφωνα τμήματα που περιλαμβάνουν και τις 4 βαθμίδες προσχολικής εκπαίδευσης…
Μαίρη Πόππινς - Απογευματινά Εργαστήρια
Απογευματινά εργαστήρια

Τα απογευματινά εργαστήρια λειτουργούν συμπληρωματικά στο βασικό πρόγραμμα κάθε μέρα από τις 15.00 έως τις 17.00…