Τμήματα

Αγγλόφωνα & Γαλλόφωνα

Αγγλόφωνα και Γαλλόφωνα Τμήματα

Εκπαιδευτικά Ξεκινήματα στις Ξένες Γλώσσες

Στο «Μαίρη Πόππινς» λειτουργούν επίσης Αγγλόφωνα και Γαλλόφωνα τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν και τις 4 βαθμίδες προσχολικής εκπαίδευσης από 2,5 ετών μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό.

Τα τμήματα αυτά εποπτεύονται από Αγγλίδες και Γαλλίδες παιδαγωγούς αντίστοιχα οι οποίες ακολουθούν ένα εναρμονισμένο ηλικιακά πρόγραμμα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να ενταχτούν σταδιακά χωρίς απαραίτητα να έχουν κάποια προηγούμενη επαφή με την συγκεκριμένη γλώσσα.

Διασκεδαστική και Συναρπαστική Μάθηση

Αγγλόφωνα και Γαλλόφωνα τμήματα
Αγγλόφωνα και Γαλλόφωνα τμήματα

Μετά την ολοκλήρωση και της τάξης του Νηπιαγωγείου τα παιδιά είναι πλήρως προετοιμασμένα για να συνεχίσουν στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης σε αμιγώς ξενόγλωσσα σχολεία Αγγλόφωνα ή Γαλλόφωνα αντίστοιχα.

Το γαλλόφωνο τμήμα του Μαίρη Ποππινς συνεργάζεται από το 2004 με το LYCE FRANCOHELLENIC στην Αγία Παρασκευή.